Strukturerade placeringar Erbjuder god avkastning i förhållande till risktagandet
Anpassning Placeringar utifrån din egen syn på risk och avkastning
Lättåtkomlighet Du kommer åt marknader som är svåra att nå
Förutsägbarhet Egenskaper och avgifter är tydliga och förutbestämda

Välkommen till SPIS

 

SPIS är branschorganisationen som verkar för tydlighet, jämförbarhet och förståelse för sparformen strukturerade placeringar.

Vi verkar för en sund, effektiv och konkurrenskraftig marknad för strukturerade placeringar.

Vi representerar och visar vägen för branschen. Våra medlemmar, som omfattar i stort sett hela marknaden, följer gemensamt satta krav på rättvisande information och marknadsföring.

Vi förmedlar information och kunskap till våra medlemmar, agerar remissinstans i regelverksfrågor samt för dialog med myndigheter och andra intressenter i branschgemensamma frågor.

srp-300.png

SPIS samarbetar med SRP kring bland annat marknadsdata. Läs mer

Branschkod_logotype.gif

Denna logotype visar att en arrangör följer branschkoden - en trygghet för dig som sparare. Läs mer

Utvärdering av distributörer

För distributörer - här kan du hitta den senaste blanketten: "Utvärdering av distributörer"

Läs mer

Frågor?

SPIS svarar på frågor som rör branschen och sparformen generellt.

För specifika frågor gällande placeringar, arrangörer, rådgivning och liknande hänvisar vi till arrangörerna.

Kontakta de anslutna företagen